Luminous-Lint - for collectors and connoisseurs of fine photography
Home > PhV > Photographers > Carl Stockmann
LL/12133
Carl Stockmann
Annas (Franz Rutz)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12133

1 of 17
LL/12143
Carl Stockmann
Caiaphas (Bürgermeister Lang)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12143

2 of 17
LL/12136
Carl Stockmann
Chorus leader (Jakob Rutz)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12136

3 of 17
LL/12130
Carl Stockmann
Christ (Joseph Mayr)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12130

4 of 17
LL/12139
Carl Stockmann
Christ (Joseph Mayr)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12139

5 of 17
LL/12145
Carl Stockmann
Herod (Johann Diemer)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12145

6 of 17
LL/12131
Carl Stockmann
John the Baptist (Peter Rendl)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12131

7 of 17
LL/12146
Carl Stockmann
Joseph of Arimathea (Martin Oppenrieder)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12146

8 of 17
LL/12141
Carl Stockmann
Judas Iscariot (Johann Zwink)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12141

9 of 17
LL/12138
Carl Stockmann
Kreuzschleppung [the road to Calvary]
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12138

10 of 17
LL/12142
Carl Stockmann
Maria Magdalena (Amalie Deschler)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12142

11 of 17
LL/12137
Carl Stockmann
Meeting of the High Council
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12137

12 of 17
LL/12135
Carl Stockmann
Nathaniel (Seb. Lang)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12135

13 of 17
LL/12134
Carl Stockmann
Nicodemus (Franz Steinbacher)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12134

14 of 17
LL/12144
Carl Stockmann
Pilate (Thomas Rendl)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12144

15 of 17
LL/12132
Carl Stockmann
Saint Peter (Jacob Hett)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12132

16 of 17
LL/12140
Carl Stockmann
The Virgin Mary (Rosa Lang)
[Erinnerung an Oberammergau 1890 (Souvenir of Oberammergau 1890)]
1890
Cabinet card
 
Paul Frecker
 
LL/12140

17 of 17
17 images
Years
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871
1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882
1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904
1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915
1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

/* ____________________________________________________________________________ END OF FUNCTIONS ____________________________________________________________________________ */