Luminous-Lint - for collectors and connoisseurs of fine photography
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |

HomeContentsVisual indexesAlbert Frisch

 
  
Standard
  
  
Albert Frisch 
Igarapé, de saint Vincent, près de Manaos 
1867-1871 
  
Albumen print 
24 x 19 cm 
  
Kunsthistorisches Museum Vienna 
Inv VF_26139_87 
  
 
LL/51994 
  
 

 
  
 
  
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |
 Facebook LuminousLint 
 Twitter @LuminousLint