Luminous-Lint - for collectors and connoisseurs of fine photography
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |

HomeContentsVisual indexesAlfred Ehrhardt

 
  
Standard
  
  
Alfred Ehrhardt 
Curonian Spit (Kurische Nehrung) 
1934-1937 
  
Gelatin silver print 
Villa Grisebach Auktionen GmbH - Berlin 
Auction 271, 31 May 2017, Lot: 2026 
  
 
LL/76536 
  
 

 
  
 
  
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |
 Facebook LuminousLint 
 Twitter @LuminousLint