Luminous-Lint - for collectors and connoisseurs of fine photography
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |

HomeContentsVisual indexes > Foto Lux

 
  
Standard
  
  
Foto Lux 
Workers for galeria Foto Lux [Dependentes de la galeria Foto Lux] 
1929 
  
Photograph 
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge - CDRI 
Ajuntament de Girona. CRDI (Foto Lux) , RG 085829, Creative Commons 
  
 
LL/84173 
  
Retrat d'estudi de les dependentes de la galeria Foto Lux. Al centre, Dolors Pujol Massaguer (posteriorment esposa de Pereferrer); a la dreta, Carme Barba. 
 

 
  
 
  
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |
 Facebook LuminousLint 
 Twitter @LuminousLint